08 Maggio 2018

Kyoto

Templi giapponesi

Kinkaku-ji